Slavnostní zahájení provozu nového víceúčelového hřiště NOHEJBALOVÝM TURNAJEM mezi obcemi dne 17.8.2013 začátek v 10.00 hodin. Turnaje se zúčastní dvoučlená družstva z Nezabylic a okolních vesnic. Bude se podávat guláš, buřty, prase, pivo a limo. Hrát bude reprodukovaná hudba. Každý účastník musí uhradit poplatek ( startovné) ve výši 100,-Kč na OÚ Nezabylice a to nejpozději do 31.7.2013.