Zahájení multifunkčního hřiště

14.07.2013 12:06

 

Slavnostní zahájení provozu nového víceúčelového hřiště NOHEJBALOVÝM TURNAJEM mezi obcemi dne 17.8.2013

začátek v 10.00 hodin.

Turnaje se zúčastní dvoučlená družstva z Nezabylic a okolních vesnic. Bude se podávat guláš, buřty, prase, pivo a limo. Hrát bude reprodukovaná hudba. Každý účastník musí uhradit poplatek ( startovné) ve výši 100,-Kč na OÚ Nezabylice a to nejpozději do 31.7.2013.